Zakres usług

Kancelaria specjalizuje się w świadczeniu pomocy prawnej w następujących sprawach:

» rozwód, separacja i podział majątku wspólnego,
» rozliczenia majątkowe osób żyjących w konkubinacie,
» władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem,
» sporządzenie skargi kasacyjnej i opinii prawnych,
» obrona w sprawach karnych i karno-skarbowych,
» sporządzenie subsydiarnego aktu oskarżenia w imieniu pokrzywdzonego,
» reprezentowanie pokrzywdzonego w postępowaniu karnym,
» dziedziczenie testamentowe, pomoc w sprawach spadkowych, sprawy związane z zachowkiem,
» windykacja nieruchomości i analiza stanu prawnego,
» uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
» prawo mieszkaniowe, w tym: eksmisja i wstąpienie w stosunek najmu, obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych.

Sporządzamy pozwy i inne pisma procesowe. Zajmujemy się apelacjami i wszelkimi innymi środkami odwoławczymi. Ponadto pomagamy Państwu zdobyć należne odszkodowania.