Zakres usług

Kancelaria specjalizuje się w świadczeniu pomocy prawnej w następujących sprawach:

- rozwód, separacja i podział majątku wspólnego,

- rozliczenia majątkowe osób żyjących w konkubinacie,

- władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem,

- sporządzenie skargi kasacyjnej i opinii prawnych,

- obrona w sprawach karnych i karno-skarbowych,

- sporządzenie subsydiarnego aktu oskarżenia w imieniu pokrzywdzonego,

- reprezentowanie pokrzywdzonego w postępowaniu karnym,

- dziedziczenie testamentowe, pomoc w sprawach spadkowych, sprawy związane z zachowkiem,

- windykacja nieruchomości i analiza stanu prawnego,

- uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,

- prawo mieszkaniowe, w tym: eksmisja i wstąpienie w stosunek najmu, obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych.

Sporządzamy pozwy i inne pisma procesowe. Zajmujemy się apelacjami i wszelkimi innymi środkami odwoławczymi. Ponadto pomagamy Państwu zdobyć należne odszkodowania.